Uvodna stran>Program
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Program
Galerija
Za avtorje
Natečaj e-nagrada
Prijava na konferenco
Lokacija
Odbori
Kontakti
Organizatorja konference
 
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
IJU 2015
IJU 2014
IJU 2013
Generalni sponzor
Sponzor okrogle mize
Sponzor sekcije
Sponzor opreme
Sponzor
Medijski sponzor
Program

SEKCIJE
UP upravljanje s podatki
DSD digitalizacija storitev za delovanje javne uprave
DSU digitalne storitve za uporabnike
IV informacijska varnost
IS inšpekcijske službe
ARM agilne razvojne metodologije
MR metode in rešitve


PONEDELJEK 5.12.2016

08:00 – 17:00 Registracija
08:30 – 08:45 SLOVESNI ZAČETEK KONFERENCE
Glasbeni vložek
08:45 – 09:40 Nagovor
Niko Schlamberger, predsednik, Slovensko društvo INFORMATIKA
Nagovor
Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo
Nagovor
Boris Novak, generalni direktor, Pošta Slovenije
Nagovor vabljenega in častnega govornika
Boris Koprivnikar, minister za javno upravo
09:40 – 09:55 Podelitev priznanja za e-storitev javne uprave
Glasbeni vložek
09:55 – 10:05 VABLJENO PREDAVANJE
Marko Grobelnik, glasnik digitalnih tehnologij Republike Slovenije
10:05 – 10:25 Plenarno predavanje
Pošta Slovenije d.o.o., Roman Črešnar: Brezpapirno poslovanje v javnem sektorju na varnem poštnem oblaku
icon
10:25 – 11:00 Odmor
11:00 – 12:30

DSD1

Vodja sekcije: Mitja Dečman

Ana Fišer, Ministrstvo za obrambo: E – dovolilnice na MORS
icon

Aljanka Klajnšek, Računsko sodišče Republike Slovenije: Zagotavljanje ustreznih in zadostnih informacij za poročanje o smotrnosti delovanja
icon

Saša Kovač, PIA informacijski sistemi in storitve d.o.o.: ODOS - sistem s potencialom za digitalno preobrazbo javne uprave
icon

Edmond Pajk, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije: Digitalna preobrazba ZPIZ
icon

Aleš Černivec, Marko Kuder, XLAB d.o.o., Danica Šaponja, Ministrstvo za javno upravo: Posodobitev portala NIO
icon

IV1

Vodja sekcije: Mirko Vintar

NIL d.o.o., Robert Turnšek: Informacijska varnost oblačnih storitev
icon

Franci Mulec, Franc Močilar, Ministrstvo za zunanje zadeve, Samo Maček, Generalni sekretariat Vlade RS: Kibernetska varnost v praksi

Peter Geršak, IBM Slovenija, d.o.o: Blockcahin, kako prestavlja meje e-uprave?
icon

Anže Mihelič, Simon Vrhovec, Fakulteta za varnostne vede: Obravnavanje ranljivosti spletnih aplikacij

Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo: Razvoj informacijskih rešitev in varnostni test - storitve SOC

Damijan Marinšek, Matjaž Jevševar, Ministrstvo za javno upravo: Predstavitev sistema za ozaveščanje uporabnikov s področja informacijske varnost – storitve SOC

IS

Vodja sekcije: Tomaž Kralj

PartIT d.o.o., Ernest Žejn: Inšpekcijski sistemi prihodnosti

Andrejka Grlić, Aleksander Golob, Tržni inšpektorat Republike Slovenije: Informacijski sistem za podporo delu inšpekcijskih organov (INSPIS)
icon

Miloš Ravničan, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor: Integracija INSPIS IS IRSOP v PIS

Marjan Rosa, Inšpektorat Republike Slovenije za delo: Informacijski sistem za podporo delu inšpekcijskih organov (INSPIS) - dostop za zunanje uporabnike

Damjan Krašovec, Matej Grum, Dušanka Škrbić, Matjaž Urleb, Urad Republike Slovenije za meroslovje: Spletni informacijski sistem MIRS-INFO za podporo meroslovnemu nadzoru

Andrejka Grlić, Aleksander Golob, Tržni inšpektorat Republike Slovenije: Mobilnost inšpektorjev 3.0
icon

ARM1

Vodja sekcije: Marjan Krisper

Damjan Krašovec, MGRT, Urad Republike Slovenije za meroslovje, Marjan Krisper, Fakulteta za računalništvo in informatiko: Uporaba poslovno-informacijske arhitekture pri migracijskih projektih v javni upravi
icon

Vesna Dejak, Marand inženiring d.o.o.: Sodobna aplikacija za varno predpisovanje zdravil
icon

Tilen Travnik, D.Labs d.o.o.: Je možno legacy sisteme razvijati in vzdrževati z agilnimi metodami?

Simon Vrhovec, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Damjan Vavpotič, Tomaž Hovelja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko: Metodologija kot dejavnik uspeha vpeljave programskih rešitev
icon

DELAVNICA

11:00 - 12:30

From Zero to Hero – izdelajte lastno interno večnivojsko spletno aplikacijo (projekt LaRA)

Vodi: Albin Lotrič, Ministrstvo za finance

DELAVNICA

14:00 – 16:50

Praktični testi prevajanja izvorne kode

Usposabljanja in testi s področja informacijske varnosti

Vodi: Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo

DELAVNICA

IBM Slovenija

14:00 do 16:50

Blockchain z uporabo IBM platforme Bluemix PaaS

Vodi: Dejan Podgoršek, IBM Slovenija, d.o.o.

12:30 – 14:00 KOSILO
14:00 – 14:20 VABLJENO PREDAVANJE
Ronald Bieber,
OCG: Education 4.0 for Industry 4.0
icon
14:20 – 15:50 OKROGLA MIZA
Digitalne kompetence


Moderator: Niko Schlamberger
Panelisti:
Dejan Cvetković, svetovalec za digitalno transformacijo v javni upravi, Microsoft
Ronald Bieber, Oesterreichische Computer Gesellschaft
Vladislav Rajkovič, Slovensko društvo INFORMATIKA
Andrej Hudoklin, ADD d.o.o.
15:50 – 16:20 VABLJENO PREDAVANJE
Marija Janc, Ministrstvo za finance: Prihodnosti MFeRAC v državnem oblaku
icon
16:20 – 16:50 OKROGLA MIZA
Prihodnost MFeRAC v državnem oblaku

Moderator: Niko Schlamberger
Panelisti:
Marija Janc, Ministrstvo za finance
Janko Marinko, Vrhovno sodišče Republike Slovenije
Jurij Bertok, Ministrstvo za javno upravo
16:50

ZAKLJUČEK PRVEGA DNE
Jurij Bertok, Niko Schlamberger

  PRIGRIZEK, DISKUSIJATOREK 6.12.2016

08:00 – 15:00 REGISTRACIJA
08:15 – 9:30 Plenarno predavanje: Nacionalne in EU strateške usmeritve razvoja

Moderira: Alenka Žužek Nemec
Marjan Turk, Ministrstvo za javno upravo
Alenka Žužek Nemec, Ministrstvo za javno upravo: Novi strateški okvirji razvoja e-uprava na ravni EU
icon
Tadej Gabrijel, Karmen Kern Pipan, Ministrstvo za javno upravo: Digitalni napredek e-uprave v državah
icon
Tone Stanovnik, Špica d.o.o.: Preboj med TOP10 EU digitalno zrelih držav
icon
Peter Burian, Evropska komisija: Priprava ISA2
icon
9:30 – 9:50 Plenarno predavanje
Telekom Slovenije d.o.o., Jakob Korenč: Digitalna transformacija v praksi
icon
9:50 – 10:20 VABLJENO PREDAVANJE
Mojca Kunšek, Agencija za javnopravne evidence in storitve: Olajšajte si pot s storitvami AJPES
icon
10:20 – 10:45 ODMOR
10:45 – 12:15

DSD 2

Vodja sekcije: Marko Doblekar

Sašo Popović, IBM Slovenija, d.o.o.: Kako ponujati storitve javne uprave z uporabo tehnologije API
icon

Lana Berden, Aleksander Boh, Ministrstvo za zunanje zadeve, Gregor Hudobivnik, Sebastijan Šef, Genlan d.o.o., Robert Bergles, Unistar LC d.o.o., Matjaž Zadravec, M.IS: Storitev spletne in potisne pošte na ministrstvu za zunanje zadeve
icon

Dare Korać, Sigmateh d.o.o.: Projekt e-občina in informatizacija javne uprave

Jana Skušek, Mateja Oblak Perdan, Marijan Slak, Ministrstvo za obrambo: Enotna vstopna točka za prostorske podatke v interesu MO
icon

Rok Povše, Sunesis d.o.o.: APIji kot temeljni element digitalizacije javne uprave

IV2

Vodja sekcije: Marko Hölbl

Unistar LC d.o.o., Marko Zavadlav: SOC as a Service / SOC kot storitev
icon

Robert Bergles, Unistar LC d.o.o, Lana Berden, Ministrstvo za zunanje zadeve: Zavarujemo aktivni imenik pred zlorabami
icon

Maruška Damjan, Ministrstvo za javno upravo: Nova sistemska ureditev e-identitet in e-poslovanja
icon

Aleš Pelan, Ministrstvo za javno upravo: Korenska potrdila v shrambah brskalnikov
icon

Pavel Reberc, EIUS d.o.o., 
Luka Ribičič, HALCOM d.d.: Povežimo e-vročanje in podpis v oblaku
icon

UP1

Vodja sekcije: Karmen Kern-Pipan

Samuel Majcen, Snaga d.o.o.: Kje je kaj, kako izgleda in kako se do tja pride
icon

Aleš Veršič, Karmen Kern Pipan, Samo Dečman, Ministrstvo za javno upravo, Samo Dečman, 3Gen d.o.o.: Izzivi poslovne analitike v državni upravi
icon

Aleš Veršič, Ministrstvo za javno upravo: Prenova sistema za objavljanje odprtih podatkov javnega sektorja
icon

Tanja Čajavec, Griffin d.o.o: Od potrebe do zajema
icon

Hermina Mencin, Javni holding Ljubljana, d.o.o: Prototip BI-rešitve za družino javnih podjetij Ljubljana
icon

ARM 2

Vodja sekcije: Marko Ambrož

Mateja Zalar Oblak, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Damjan Vavpotič, Fakulteta za računalništvo in informatiko: Celostno ocenjevanje upravljanja storitev IT na ZPIZ
icon

Miro Romih, Amebis, d.o.o.: Prednosti e-storitev z uporabo jezikovnih tehnologij
icon

Benjamin Oražem, IBM Slovenija, d.o.o.: DevOps - od ideje do realizacije in kontinuiranega izboljševanja
icon

Matjaž B. Jurič, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko: Arhitekture razvoja aplikacij za oblak

DELAVNICA

Slovensko društvo
INFORMATIKA

8:15 – 14:25

Evropski računalniški certifikat – poskusni izpit

Vodi: Janko Lah
Izpitni center AGORA d.o.o.

DELAVNICA

8:15 – 16:25

Praktični testi prevajanja izvorne kode

Usposabljanja in testi s področja informacijske varnosti

Vodi: Damijan Marinšek, Ministrstvo za javno upravo

DELAVNICA

8:15 – 16:25

Praktična uporaba portala e-Uprava

Vodi: Andraž Pernar, Ministrstvo za javno upravo

DELAVNICA

IBM Slovenija

11:15 – 16:25

Ustvarjanje in upravljane API-jev z uporabo orodja IBM API Connect

Vodi: Sašo Popović, IBM Slovenija, d.o.o.

 

12:15 – 13:15 KOSILO
13:15 – 14:15

DSD3

Vodja sekcije: Polonca Blaznik

Albert Črnologar, Lea Šraj, Ministrstvo za javno upravo: Prikaz delovanja prenovljene Maximo aplikacije
icon

Kristina Valenčič, Ministrstvo za javno upravo: Prenova informacijskega sistema za upravljanje z dokumentarnim gradivom
icon

Igor Tričkovič – Rifelj, Ministrstvo za javno upravo: Zagotavljanje semantične interoperabilnosti
icon

Tatjana Mizori Zupan, Boštjan TovornikMinistrstvo za javno upravo: Portal e-uprava v prvem letu delovanja
icon

Tina Kuliš, Ministrstvo za javno upravo: Prenova in optimizacija spletnih mest državne uprave
icon

MR

Vodja sekcije: Karmen Kern-Pipan

Jerko Oršič, Mentek Logonet d.o.o., Bojan Rosi, Borut Jereb, Fakulteta za logistiko: Sledenje trajnostne uspešnosti v oskrbovalnih verigah
icon

Klemen Dobrota, Ministrstvo za zunanje zadeve: V 4 korakih do zaposlitve na ministrstvu za zunanje zadeve
icon

Milanko Borić, Finančna uprava Republike Slovenije: Projekt migracije SICIS v DRO na MJU
icon

Suzana Muljavec Kahne, Ministrstvo za javno upravo: Spremljanje in optimizacija poslovnih procesov v javnem naročanju
icon

DSU

Vodja sekcije: Vladislav Rajkovič

Milena Matić Klanjšček, Šolski center Ptuj, Dora Najrajter, Višja strokovna šola, Slovenj Gradec: Vpliv posodobitve javne uprave na položaj starejših delavcev

Milena Matić Klanjšček, Šolski center Ptuj, Dora Najrajter, Višja strokovna šola, Slovenj Gradec : Izobraževanje starejših z uporabo novih metod poučevanja s pomočjo digitalizacije

Martina Zorko Kodelja, Blaž Zadel, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije: Izgubila sem kartico! Kaj pa zdaj?
icon

Simon Colnar, Vlado Dimovski, Ekonomska fakulteta, Marko Colnar, Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport: Management znanja v javni upravi Republike Slovenije
icon

UP2

Vodja sekcije: Aleš Veršič

Boro Nikić, Statistični urad Republike Slovenije: Raziskovanje podatkovnih virov masivnih podatkov
icon

Andrej Črepinšek, IBM Slovenija d.o.o.: Z umetno inteligenco (kognitivno) do bolj racionalnih odločitev javne uprave

Robert Djuras, Aleksander Pur, Primož Skale, Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, UIT, Boštjan Založnik: Platforma za presojo varnostnega tveganja
icon

Leon Panjtar, Špela Rubio Brenčič, Comland d.o.o.:Poenostavite digitalni zajem podatkov – s pravim orodjem!
icon

 

 

14:15 – 14:25 ODMOR
14:25 – 15:25 Plenarno predavanje: Smernice razvoja e-storitev v javni upravi
icon
Moderira: Polonca Blaznik
Smernice razvoja e-storitev v javni upravi
Marko Ambrož, Tadej Gabrijel, Aleš Pelan, Boštjan Tovornik, Tatjana Mizori Zupan, Domen Bizjak, Ministrstvo za javno upravo, Darinka Arh Pilih, Uprava RS za javna plačila: S smernicami za razvoj informacijskih rešitev do boljših digitalnih storitev za državljane
icon
Voranc Kutnik, Agilspot d.o.o.: Lastnosti agilnih organizacij
15:25 – 16:25 OKROGLA MIZA
Sodelovanje med javnim in zasebnim sektorjem za razvoj digitalne Slovenije - dileme in priložnosti

Moderator: Jaka Repanšek
Panelisti:
Gregor Potočar, SAP d.o.o.
Marjan Turk, Ministrstvo za javno upravo
Jure Škrbec, Komisija za preprečevanje korupcije
Domen Bizjak, Ministrstvo za javno upravo
David Smolej, Generalna policijska uprava, Ministrstvo za notranje zadeve
Andrej Kotar, GZS, Združenje za informatiko in telekomunikacije
16:25 – 16:35

ZAKLJUČEK KONFERENCE
Jurij Bertok, Niko Schlamberger

  PRIGRIZEK, DISKUSIJA

 

 
© IJU 2016 Neolab:  Razvoj informacijskih rešitev