Uvodna stran>Za avtorje>Vabilo avtorjem
Natisni Pomanjšaj Povečaj
 
Novice
Program
Galerija
Za avtorje
Natečaj e-nagrada
Prijava na konferenco
Lokacija
Odbori
Kontakti
Organizatorja konference
 
Sodelujejo z nami
Pogled nazaj:
IJU 2015
IJU 2014
IJU 2013

Vabilo avtorjem

Konferenca Informatika v javni upravi 2016 (IJU 2016), ki je tradicionalno srečanje informatikov, uporabnikov iz javne uprave in drugih ter ponudnikov storitev informacijske tehnologije, bo 5. in 6. decembra 2016 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Dogodek je izmenjava informacij o dosežkih, projektih in ponudbi e-storitev javne uprave ter hkrati omogoča vpogled v razvojne načrte javne uprave in razvojne načrte velikih ponudnikov, posebej tistih, ki zadevajo javno upravo. Pomembno sporočilo konference je, da je informatizacija javne uprave ključna za celotno državo. Na konferenci želimo zato predstaviti primere dobre prakse javne uprave, uspešne elektronske storitve, ki omogočajo večjo učinkovitost javne uprave in njeno usmeritev v hiter, učinkovit in uporabniško prijazen servis ter podati možnost ocene in primerjave, kako so umeščene v nacionalne in evropske strategije.

 • informiranje o dosežkih in nadaljnjih korakih, 
 • predstavitve projektov in razvojnih načrtov in,
 • promocija e-storitev javne uprave.

Rdeča nit konference Digitalna preobrazba javne uprave - GaaS odraža strateško usmeritev javne uprave in državne informatike, da olajšata prebivalstvu in pravnim osebam uporabo e-storitev ter pristop do njih, z odpiranjem virov pa spodbuditi zagon gospodarstva.

Vabimo vas, da spoznanja, dosežke in načrte, ki naj obravnavajo v predvidenih vsebinskih področjih predstavljene teme, pripravite kot predavanje ali kot praktično usposabljanje predstavite na delavnicah. 

Prijavo pošljite kot povzetek, ki naj obsega:

 • naslov, 
 • obliko predstavitve (razširjeni povzetek, referat, delavnica), 
 • ime avtorja ali avtorjev, 
 • elektronski poštni naslov, 
 • do deset vrstic opisa vsebine.

Prijave bo pregledal programski odbor konference. Vsi sprejeti prispevki bodo uvrščeni v program konference, avtorji jih bodo predstavili na konferenci in objavljeni bodo v zborniku konference.

Vsebinska področja:

 • • Strateški dokumenti EU in nacionalni – imamo projekte, ki sledijo strategijam?
 • – SRJU 2020
 • – strategija digitalnega notranjega trga (DSM),
 • – akcijski načrt eu za e-upravo,
 • – evropski interoperabilnostni okvir
 • – kje je Slovenija na različnih lestvicah (poročilo DESI in drugi)
 • • Podatki – vir, motor, novo področje dejavnosti
 • – odprti podatki – priložnost, tveganje, ovire
 • – načelo »enkrat za vse potrebe«
 • – podatkovni zemljevid, povezovanje podatkov in podatkovnih baz
 • – masivni podatki
 • • Digitalizacija procesa izobraževanja – možnosti novih metod izobraževanja
 • – motivacija za izobraževanje
 • – kako to formalno vključiti v delovni proces
 • – nove metode izobraževanja - prihranek stroškov in dvig kompetenc
 • • Digitalizacija storitev – boljše, cenejše, dostopnejše storitve?
 • – nova generacija storitev javne uprave (obstoječe in nove, v novi finančni perspektivi, smernice, trendi in dobre prakse pri zasnovi in razvoju e-storitev, uporaba mobilnih naprav, uporabniška izkušnja, avtorizacija in dostop, vloga digitalnega certifikata, integracija z zalednimi sistemi
 • – zasnova digitalnih storitev v javni upravi (koncepti, vključevanje državljanov, individualizacija storitev, primeri dobrih praks)
 • • Digitalizacija storitev – boljše, cenejše, dostopnejše storitve?
 • – nova generacija storitev javne uprave (obstoječe in nove, v novi finančni perspektivi, smernice, trendi in dobre prakse pri zasnovi in razvoju e-storitev, uporaba mobilnih naprav, uporabniška izkušnja, avtorizacija in dostop, vloga digitalnega certifikata, integracija z zalednimi sistemi
 • – zasnova digitalnih storitev v javni upravi (koncepti, vključevanje državljanov, individualizacija storitev, primeri dobrih praks)
 • – viri za digitalno preobrazbo (bimodalni IT, pristopi k razvoju, specifikacija zahtev, DevOps, trajna integracija, trajna razpoložljivost, mikrostoritve, vsebniki Docker, nova generacija virtualizacije, računalniški oblak)
 • – skupne storitve za javno upravo in katere storitve organi razvijajo sami
 • – uporaba skupnih gradnikov
 • – moderni kanali za dostop do e-storitev (mobilne aplikacije)
 • • Informacijska varnost – ali ostajajo e-storitve varne kljub digitalizaciji?
 • – novosti na področju informacijske varnosti
 • – enotna uredniška politika
 • – upravljanje z e-identitetami
 • – varstvo podatkov - nova uredba EU za varstvo osebnih podatkov

Pomembni datumi:

7. 10.2016 prijava povzetka do 10 vrstic v priloženi tabeli na naslov iju2016@drustvo-informatika.si
 
17.10.2016 obvestilo avtorju
 
4.11.2016 končno besedilo v obliki razširjenega povzetka (do 4 strani) ali referata (do 7 strani), pripravljeno skladno z navodilom za pripravo prispevka

Vsak prispevek pomeni poleg obogatitve vsebine konference tudi promocijo dosežkov, razvijalcev in izvajalcev, zato vas prisrčno vabimo k sodelovanju.


Programski odbor


 

Generalni sponzor
Sponzor okrogle mize
Sponzor sekcije
Sponzor opreme
Sponzor
Medijski sponzor
© IJU 2016 Neolab: Razvoj informacijskih rešitev